Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Ajudes Autonòmiques

BEQUES I AJUDES PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Aquestes ajudes a la I+D s'enquadren dins del Pla Valencià d'Investigació Científica i Tècnica. Tenen entre els seus objectius bàsics incrementar els recursos humans del sistema valencià d'I+D amb la facilitació de la formació, el perfeccionament, la intercomunicació del personal investigador i la difusió de la investigació, la millora del nivell d'excel•lència i l'enfortiment de la capacitat competitiva del sistema valencià d'I+D.

Més informació:
Direcció General Universitat, Investigació i Ciència