Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Centres del CSIC a la Comunitat Valenciana

I3M: INSTITUT DE INSTRUMENTACIÓ PER A IMATGE MOLECULA

Director Dr. José María Benlloch Baviera.

L'Institut de Instrumentació per a Imatge Molecular és un centre d'investigació mixt creat en 2010 pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat Politècnica de València (UPV), i el Centre d'Investigacions Energètiques Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) amb seu en el Campus de Vera de la UPV.

L'activitat prioritària de l'I3M és la investigació de noves tècniques d'instrumentació científica per a aplicacions d'imatge en l'àmbit biomèdic. Més concretament, se centra en el desenrotllament d'instruments per a l'obtenció d'imatges moleculars de l'organisme. Estos instruments permeten visualitzar processos fisiològics, metabòlics i d'expressió gènica interns, no sols imatges morfològiques, i són de gran utilitat en els entorns hospitalaris per al diagnostique i la teràpia del càncer, entre moltes altres aplicacions.

Actualment, els investigadors de l'Institut I3M treballen, entre altres projectes, en el desenrotllament d'un nou sistema híbrid PET/resonancia magnètica per al diagnòstic de malalties neurodegenerativas, camp en què tenen una àmplia experiència. Este projecte es desenrotlla amb el suport de la Generalitat Valenciana. El seu objectiu és crear un sistema capaç d'obtindre imatges dinàmiques i simultànies de PET (tomografía per emissió de positrones) i de ressonància magnètica del cervell humà. El sistema híbrid, que serà portàtil, disposarà d'un detector i d'un disseny electrònic innovador.

El sistema PET s'utilitzarà per a estudiar els canvis dinàmics dels diferents neurotransmissors i, simultàniament, les imatges de ressonància magnètica oferiran informació sobre els paradigmes d'actuació. Este sistema proporcionarà noves dades per a la comprensió del cervell humà i les malalties neurodegeneratives.

 

ADREÇA
Universitat Politècnica de València
Av. dels Tarongers, s/n, Edifici 8B, Acces N, 1ª planta | 46022 – València
Tel. 963 879 907 | Fax 963 879 907 | E-mail: i3m@upv.es
www.upv.es/entidades/I3M/