Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Centres del CSIC a la Comunitat Valenciana

ITQ: INSTITUT DE TECNOLOGIA QUÍMICA

Director Dr. Fernando Rey García.

L'Institut de Tecnologia Química és un centre d'investigació mixt creat en 1990 pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), amb seu en el Campus de la UPV. És un centre d'investigació orientada, dotat dels mitjans necessaris per a desenvolupar investigació en el camp de les Tecnologies Químiques. Desenvolupa la seua investigació en els següents camps:

  • Catalitzadors sòlids àcids en processos de petroquímica i refinament.
  • Tamisos moleculars com a catalitzadors amb selectivitat de forma.
  • Processos catalítics per a oxidació selectiva d'hidrocarburs.
  • Dinàmica molecular.
  • Tractament de residus sòlids, líquids i gasosos industrials.
  • Desactivació de catalitzadors i disseny de reactors.
  • Catàlisi i processos de síntesi en Química Fina.
  • Fotoquímica en espais confinats.
  • Caracterització de catalitzadors.
  • Catàlisi bàsica.

L'ITQ està en contacte directe amb el medi industrial mitjançant contractes d'investigació, explotació de patents, i cursos de formació.

 

ADREÇA
Universitat Politècnica de València
Av. dels Tarongers, s/n | 46022 – València
Tel. 963 877 801 | Fax 963 877 809
itq.upv-csic.es