Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Ocupació

 

Resolució de la Presidència del Consejo Superior de Investigaciones Científicas per la que es convoca procés selectiu per a la cobertura de set places de la categoria de Titulat/a Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de Juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, amb destinació en diferents Centres i Instituts del CSIC en la Comunitat Autònoma Valenciana, en el marc del Programa “Santiago Grisolía”, subvencionat per la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

[Convocatòria]
[Llista provisional d´admesos i exclosos (esmena des del 27 fins al 31 de maig)]
[Llista definitiva d´admesos i exclosos]
[Valoració fase de concurs]
[Valoració definitiva concurs]
[Valoració definitiva procés]
[Resolució final]

 

 

 

Resolució de 27 d´abril de 2018 de la Presidència del Consell Superior de Recerques Científiques per la qual es convoca procés selectiu per a la cobertura de sis places de la categoria de Titulat/a Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, amb destinació en diferents Centres i Instituts del CSIC en la Comunitat Autònoma Valenciana, en el marc del Programa "Santiago Grisolía", subvencionat per la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

[Convocatòria]
[Llista provisional d´admesos i exclosos]
[Llista definitiva d´admesos i exclosos]
[Valoració provisional del concurs]
[Citació entrevistes]
[Valoració definitiva del procés selectiu]
[Resolució final]

 

Resolució de 20 de març de 2018 de la Presidència del Consejo Superior de Investigaciones Científicas per la qual es convoca procés selectiu per a la cobertura d´1 plaça de la categoria de Titulat/a Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, a l´Institut d´Agroquímica i Tecnologia d´Aliments

[Convocatòria]
[Llista provisional d´admesos i exclosos]
[Llista definitiva d´admesos i exclosos]
[Valoració provisional del concurs]
[Citació entrevistes]
[Valoració definitiva del procés selectiu]
[Resolució final]

 

Resolución de 29 de junio de 2017 de la Presidencia de la Agencia Estatal por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de cinco plazas de la categoría de Titulado Superior, mediante la modalidad específica de contrato predoctoral de personal investigador en formación fuera de convenio, conforme al artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, con destino en diferentes Centros e Institutos del CSIC en la Comunidad Autónoma de Valencia, en el marco del Programa "Santiago Grisolía", subvencionado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana

[Convocatòria 2017]
[Formularis]
[ Llista provisional d´admesos i exclosos]
[Llista definitiva d´admesos i exclosos]
[Valoració provisional del concurs]
[Citació entrevistes]
[Resolució]