Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Coneixement

OFERTA TECNOLÒGICA

L'oferta tecnològica actual dels instituts d'investigació del CSIC a la Comunitat Valenciana és la següent:

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA

 

RECURSOS NATURALES

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

 

Per a conéixer l'oferta tecnològica del CSIC per àrees, consulteu la pàgina web de serveis centrals de la Oficina de Transferència de Tecnologia.

A més, la revista electrònica R+D CSIC proporciona informació sobre la investigació dels centres del CSIC a Espanya.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ
Josep Calaforra Guzman || contacteu: jcguzman@dicv.csic.es