Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Seguiment i Control del Pla Valencià d'Investigació

El servei de gestió I+D té com a finalitat orientar i facilitar la participació del personal científic dels centres del CSIC a la Comunitat Valenciana en les propostes d'investigació.

Per a aconseguir aquest objectiu, el personal d'aquest servei desenvolupa les següents tasques:

  • Difusió d'activitats d'I+D subvencionades.
  • Foment de la participació en projectes d'I+D subvencionats amb fons públics, en l'àmbit autonòmic, nacional i europeu.
  • Assessorament en la preparació de propostes autonòmiques.
  • Gestió i tramitació de les ajudes de finançament autonòmic.

Per a informació sobre les subvencions públiques existents podeu consultar la pàgina d'ajudes.

 

PERSONES DE CONTACTE EN LA DELEGACIÓ
Ajudes autonòmiques:
Mª Luz López Martínez || contacteu: mllopez@dicv.csic.es