Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Serveis

Per a facilitar el contacte entre el CSIC i els seus centres d'investigació a la Comunitat Valenciana, la Delegació ofereix des de la seua seu els següents serveis:

  • Seguiment i Control del Pla Valencià d'Investigació (PVI). Aquest servei és l'instrument per a facilitar i cobrir les necessitats d'informació del personal científic en les convocatòries d'ajudes autonòmiques a la investigació.
  • Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Coneixement | (VATC). L'OTT tracta d'acostar les capacitats científiques i els èxits tecnològics del CSIC a tots els sectors socioeconòmics espanyols i internacionals: empreses privades, serveis públics, etc...
  • Programa Marc de la UE. Té com a funció principal el suport als investigadors del CSIC per a la preparació i gestió de propostes a contractes i projectes d'investigació, fonamentalment en el context dels programes marc de la Unió Europea.
  • Gabinet de Premsa i Divulgació. La seua finalitat és donar a conéixer a la societat l'activitat investigadora desenvolupada en els instituts d'investigació del CSIC en aquesta comunitat.
  • Servei de prevenció de riscs laborals. Dóna assessorament i suport en les activitats preventives necessàries per a garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels empleats públics.
  • Unitat de Recursos d'Informació Científica per a la Investigació. S'ocupa de coordinar les biblioteques de les CCAA de València i Múrcia, fomentant la qualitat dels serveis bibliotecaris i del catàleg, promovent la formació del personal i difonent les novetats tecnològiques del sistema.