Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Unitat de Recursos d'Informació Científica per a la Investigació (URICI)

Amb dependència orgànica de la Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana, la Unitat de Recursos d'Informació Científica per a la Investigació es responsable de la coordinación y desarrollo de la Red de Bibliotecas del CSIC en las Comunidades Autónomas de València y Murcia, trabajando en estrecha colaboración con las bibliotecas de la Red, los servicios centrales de la Unitat de Recursos d'Informació Científica per a la Investigació y las direcciones de los Institutos.

FUNCIONS

Entre les seues principals funcions es troben:

  • Foment de la qualitat i la coordinació dels serveis bibliotecaris i documentals en les biblioteques del CSIC de la Comunitat Valenciana i Múrcia.
  • Impuls de la formació contínua del personal bibliotecari.
  • Implantació i adequació de noves aplicacions informàtiques.
  • Selecció i posada al punt de bases de dades i altres productes d'edició electrònica, així com la seua difusió a usuaris finals.
  • Elaboració d'estadístiques d'activitat dels serveis bibliotecaris.

Enllaços relacionats: