Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Coneixement

PROTECCIÓ DE RESULTATS D'I+D

Per a garantir els drets d'explotació dels resultats d'investigació és necessari protegir-los mitjançant patents d'invenció o altres títols de propietat industrial, segons el cas.

La VATC del CSIC a la Comunitat Valenciana ofereix als seus investigadors assessorament sobre la redacció de patents i la seua gestió, per la qual cosa s'ha elaborat una guia per a resoldre els seus principals dubtes, i posa a la seua disposició els següents models d'impresos:

  • FAQ. Preguntes més freqüents sobre patents. [PDF]
  • Imprés de sol•licitud de patent per al personal del CSIC. [RTF]
  • Imprés per a la redacció de la memòria de patent. [PDF]

La protecció de resultats es regula mitjançant diverses lleis que s'arrepleguen a continuació:

  • LLEI 11/1986, de 20 de març, de patents (BOE n. 73 de 26/3/1986). [PDF]
  • LLEI 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals (BOE n. 8 de 10/1/2000). [PDF]
  • LLEI 3/2002, de 12 de març, de modificació de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals (BOE n. 62 de 13/3/2002) [PDF]
  • INSTRUMENT de ratificació del Conveni Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals de 2 de desembre de 1961, revisat a Ginebra el 10 de novembre de 1972, el 23 d'octubre de 1978 i el 19 de març de 1991, fet a Ginebra el 19 de març de 1991 (BOE n. 173 de 20/7/2007) [PDF]
  • LLEI 10/2002, de 29 d'abril, per la qual es modifica la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, per a la incorporació al Dret espanyol de la Directiva 98/44/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol, relativa a la protecció jurídica de les invencions biotecnològiques (BOE n. 103 de 30/4/2002) [PDF]
  • LLEI 17/2001, de 7 de desembre, de Marques (BOE n. 294 de 8/12/2001). [PDF]

Una vegada sol•licitada la patent, des d'aquest servei s'assessora als investigadors en l'elaboració de l'oferta tecnològica i, posteriorment, es difon a través de diferents mitjans per a impulsar la seua comercialització. Un d'aquests mitjans és la inclusió d'aquesta oferta tecnològica.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ