Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Coneixement

El CSIC a la Comunitat Valenciana disposa d'una unitat, vicepresidencia adjunta de transferencia de coneixement (VATC), per a promoure i facilitar la cooperació dels seus investigadors amb les empreses.

FUNCIONS

  • Dinamitzar els investigadors del CSIC a la Comunitat Valenciana perquè cooperen amb les empreses i amb d'altres entitats en activitats d'innovació.
  • Assessorar les empreses de la Comunitat Valenciana sobre les possibilitats de cooperació amb el CSIC i facilitar-los informació específica sobre les persones i centres del CSIC que poden respondre a les seues necessitats i demandes.
  • Facilitar la cooperació entre investigadors i empreses (orientació i elaboració de propostes, negociació de contractes, recerca de socis, etc).
  • Difondre i comercialitzar les capacitats i els resultats cientificotècnics del CSIC a la Comunitat Valenciana.
  • Gestionar la cooperación (contratos de I+D, ayudas públicas, evaluación y protección de resultados, licencias de titulo de propiedad, creación de empresas de base tecnológica, etc).

Per a exercir aquestes funcions, la VATC del CSIC a la Comunitat Valenciana ofereix als dos sectors implicats la informació i els serveis adequats a cadascun:

 

PER A MÉS INFORMACIÓ